Dosbarthiadau Cadw’n Heini Ar-Lein

Online Keep Agile Classes

Bob dydd Llun a Iau, mae Dementia Actif Gwynedd yn cynnal dosbarth Cadw’n Heini 30 munud ar Zoom. Mae y dosbarthiadau yn ddwysedd isel a gellir eu gwneud yn eistedd neu’n sefyll. Mae’r hyfforddwyr sy’n cynnal y dosbarth yn gweithio ar rota a mae y pwyslais ar gadw’n actif a chael hwyl.

Am fwy o wybodaeth neu i gofrestru cysylltwch â Lia:- liahafroberts@gwynedd.llyw.cymru

Ymwadiad Cyffredinol - Sesiwn Ymarfer Arlein DementiaGo (pdf)

Cadw Cysylltiad Staying Connected Get There Together

Fideos

Lluniau

  • 130121-1-lrg
  • 130121-2-lrg
  • 130121-2-lrg
  • 130121-4-lrg
  • 130121-5-lrg
  • 130121-6-lrg