Datganiad Hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i wefan Dementia Actif Gwynedd www.dementiaactifgwynedd.cymru

Mae'r wefan yn cael ei rhedeg gan Dementia Actif Gwynedd, Adran Oedolion, Iechyd a Lles, Cyngor Gwynedd ac rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon. Er enghraifft, mae hynny'n golygu y dylech chi allu:-

  • Newid ffontiau a newid lliwiau, cyferbynnu lefelau trwy fynd i ‘settings’ ar eich dyfais.
  • chwyddo hyd at 400% heb i'r testun ollwng oddi ar y sgrin
  • llywio'r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig

Adborth a gwybodaeth gyswllt

Os oes angen gwybodaeth arnoch chi ar y wefan hon mewn fformat gwahanol fel PDF hygyrch, print bras, hawdd ei ddarllen, recordio sain neu braille:

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd gyda'r wefan hon

  • Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch chi'n dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydyn nhw wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydyn ni'n cwrdd â gofynion hygyrchedd, cysylltwch â dementiaactif@gwynedd.llyw.cymru

Gweithdrefn orfodi

Mae'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) yn gyfrifol am orfodi'r rheoliadau hygyrchedd. Os nad ydych yn hapus â sut rydym yn ymateb i'ch cwyn, cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynghori a Chefnogaeth Cydraddoldeb (EASS) (dolen allanol).

Cysylltu â ni trwy e-bost, ffôn neu ymweld â ni'n bersonol

Gallwch gysylltu â ni: -
dementiaactif@gwynedd.llyw.cymru
07768 988095
Byw’n Iach Glaslyn, Church Street, Porthmadog, Gwynedd LL49 9HW