Rhith Daith Dementia

Hyfforddiant arloesol ar ddementia i aelodau’r teulu, gofalwyr anffurfiol a staff gofal I gael gwell dealltwriaeth er mwyn gwella ansawdd gofal, amgylcheddau, agweddau a bywydau pobl sydd yn byw gyda dementia.

Am fwy o wybodaeth, gallwch ddarllen adroddiad o’r hyfforddiant. Adroddiad Taith Rithwir Dementia 2019 am fwy o wybodaeth.

  • virtual-dementia-01
  • virtual-dementia-02
  • virtual-dementia-03
  • virtual-dementia-04
  • virtual-dementia-05
  • virtual-dementia-06
  • virtual-dementia-07