Amdanom

Mae Boccia (ynganu Bot-cha) yn gêm debyg i boules. Mae’n cael ei chwarae gyda pheli lledr meddal gyda’r nod o ddod agosaf at y bêl wen. Fe'i dyfeisiwyd yn wreiddiol ar gyfer pobl sy'n byw gyda pharlys yr ymennydd (cerebral palsy) ac erbyn hyn mae'n gêm Para Olympaidd.

Ym mis Medi 2017 cynhaliwyd Twrnamaint Boccia Gwynedd cyntaf yng Nghanolfan Byw‘n Iach Glaslyn ym Mhorthmadog. Cymerodd 20 tîm o wahanol sefydliadau ran yn y twrnamaint gan gynnwys cyfranogwyr dosbarth DementiaGo, Cymdeithas MS, Parkinson’s, cleientiaid Atgyfeirio Ymarfer Corff a grwpiau Anabledd Dysgu lleol. Dechreuodd y twrnamaint blynyddol i ddechrau ar ôl derbyn rhodd garedig gan y Cynghorydd Mr John Brymor Hughes a'i wraig Vivien, i redeg y digwyddiad er cof am ei fab - mae timau bellach yn chwarae am yr anrhydedd o ennill Tarian Goffa Wil Pent. Yn y Twrnamaint ym mis Ebrill 2019 gwelwyd 47 tîm yn cystadlu.

Yn dilyn llwyddiant y Twrnameintiau ffurfiwyd Cynghrair Boccia Gwynedd i roi cyfle i bobl chwarae'n fwy rheolaidd. Cynhelir y gemau ar yr ail ddydd Gwener o bob mis yng nghanolfan Byw‘n Iach Glaslyn, Porthmadog. Ar hyn o bryd mae 27 tîm yn chwarae a mae y sefydliadau sydd yn cymryd rhan wedi cynyddu i wneud hwn yn weithgaredd gwirioneddol gynhwysol.

 • Llwybrau Llinos- Llwybrau Llesiant
 • Eryrdod Eryri- Llwybrau Llesiant
 • M.S. – Cymdeithas MS
 • Bodawen Bombers- Cartref Nyrsio Bodawen
 • Llanbedrog Girls – Heini Llŷn
 • Glaslyn Belles- Dementia Actif Porthmadog
 • Muskateers – Dementia Actif Porthmadog
 • Cofi Canaries – Dementia Actif Caernarfon
 • Ukelele Players – Dementia Actif Caernarfon
 • Dwyfor Dynamites – Dementia Actif Pwllheli
 • Bet Gorau – Heini Bro Ffestiniog
 • Moelwyn - Heini Bro Ffestiniog
 • Bowydd - Heini Bro Ffestiniog
 • Heartbeats 1 – Tywyn
 • Heartbeats 2- Tywyn
 • Warws Werdd Warriors – Antur Waunfawr
 • Rhyfelwyr Warws Werdd – Antur Waunfawr
 • Mad Max
 • Stroke of Luck – Clwb Strôc
 • Headway Lions- Headway Gwynedd & Môn
 • Plas Gwilym- Cartref Preswyl
 • Tîm Boccia Môn A – Dementia Actif Môn
 • Tîm Boccia Môn B- Dementia Actif Môn
 • DFC Pwllheli – Cymuned Dementia Gyfeillgar Pwllheli
 • Ffrancon Am Oes – Byw’n Iach
 • Maes y Môr Wanderers – Tremadog

Dyddiadau Boccia