Cynghrair Boccia

Mae Boccia yn ôl!

Yn dilyn toriad oherwydd COVID 19, rydym yn falch iawn o gael croesawu dros 20 o dimau drwy Wynedd yn ôl i’r gynghrair Boccia.  Mae’r gynghrair ymlaen ar ddydd Gwener cyntaf y mis yn Byw’n Iach Glaslyn, Porthmadog. Mae’n gyfle i bawb ddod at eu gilydd i fwynhau, cymdeithasu, ac i gystadlu mewn awyrgylch gwbl gyfeillgar.

Dyma’r canlyniadau yn dilyn gemau mis Hydref. 

Llongyfarchiadau mawr i bawb â gymerodd rhan. Mi fydd y gynghrair yn parhau ar y 4ydd o Dachwedd.

Am fwy o wybodaeth am y gynghrair Boccia