Gweithgareddau a Chadw’n Heini


Dosbarthiadau gweithgareddau corfforol wedi'u lleoli yn y gymuned.

Dosbarthiadau gweithgareddau corfforol wedi'u lleoli yn y gymuned.

Clwb Garddio


aelodau yn mwynhau yn y clwb garddio

Mae’r sesiynau yn gyfle i aelodau wneud ymarfer corff drwy arddio yn yr awyr agored a chymdeithasu âg eraill.

Grŵp Cerdded a Sgwrs


Dosbarthiadau gweithgareddau corfforol wedi'u lleoli yn y gymuned.

Cyfle i aelodau gael mynd am dro ar hyd y promenâd a chymdeithasu yn yr awyr agored.

Gweithgareddau Ar-Lein


Cysylltu pobl ar-lein a chefnogi cynhwysiant digidol

Cysylltu pobl ar-lein a chefnogi cynhwysiant digidol.

Munud i Symud


Cefnogaeth i staff cartrefi preswyl i rymuso pobl sy'n byw yn y cartref i fod yn fwy actif

Cefnogaeth i staff cartrefi preswyl i rymuso pobl sy'n byw yn y cartref i fod yn fwy actif.

Boccia


Cynghrair Gwynedd misol a Thwrnamaint blynyddol

Cynghrair Gwynedd misol a Thwrnamaint blynyddol.

DEEP Unedig Dwyfor & Meirionnydd


People living with dementia, family, carers and dementia professionals to share support information

Digwyddiad cymdeithasol ar gyfer rhannu gwybodaeth.

Atgofion Chwaraeon


Enjoying sharing stories with our Sporting Memories Organisation

Clybiau i ddod â phobl ynghyd i fwynhau hel atgofion am chwaraeon.

Gwybodaeth & Adnoddau


Cefnogaeth dementia a gwybodaeth yng Ngwynedd

Cefnogaeth dementia a gwybodaeth yng Ngwynedd.

Codi ymwybyddiaeth


Codi ymwybyddiaeth, chwalu rhwystrau a lleihau y stigma o amgylch dementia

Codi ymwybyddiaeth, chwalu rhwystrau a lleihau y stigma o amgylch dementia.

Newyddion/ Hysbysfwrdd


Hysbysfwrdd

Newyddion a Hysbysfwrdd Dementia Actif Gwynedd

Cyfarfod y Tîm/Gwybodaeth Cyswllt


Cyfarfod y Tîm/Gwybodaeth Cyswllt

Mae y staff yn brofiadol, yn wybodus ac yn ymroddedig i gefnogi gwell ansawdd bywyd.