‘Symud yn Amlach’ i gartrefi preswyl Cyngor Gwynedd

 

Mae Dementia Actif Gwynedd yn cynnal sesiynau ar-lein i breswylwyr catrefi Cyngor Gwynedd pob dydd Llun.

Rydym yn annog preswylwyr i gadw’n actif ac i symud yn amlach.

Dyma preswylwyr Plas Hafan yn ymuno yr holl ffordd o Costa Del Nefyn – da iawn chi am gadw’n actif yn yr haul.