Sesiwn Garddio Pontio’r Cenedlaethau

Cawsom ein sesiwn garddio cyntaf yn ôl yn ardd gymunedol Byw’n Iach Dwyfor ar Ddydd Mawrth 26ain o Ebrill. Braf iawn oedd cael sesiwn pontio’r cenedlaethau gyda chriw Dementia Actif a disgyblion Ysgol Glan y Môr. Pawb wedi gweithio yn galed i ddechrau cael trefn ar yr ardd. Cymerwch olwg ar y lluniau.

Llun 1 (jpg) /  Llun 2 (jpg)