Parti Gardd 06/09/22

Diwrnod i'w gofio yng ngardd Gymunedol Byw'n Iach Dwyfor, Pwllheli... a'r haul yn gwenu arnom cyn y glaw mawr!
Braf dod â grwpiau Dementia Actif Gwynedd a Men's Shed at ei gilydd i fwynhau.