Clwb Hel Atgofion Chwaraeon Bangor

CLWB HEL ATGOFION CHWARAEON BANGOR

BETH :- Mae aelodau o Glwb Pêl-droed Bangor 1876 a staff Dementia Actif yn cydweithio i greu clwb newydd ar gyfer ffans chwaraeon.

PRYD :- Bydd Clwb Atgofion Chwaraeon Bangor yn rhedeg bob dydd Llun 3:00-4:30pm- cychwyn 6ed o Fawrth.

LLE : Caffi Bwyd Da ym Mangor, 275 Stryd Fawr, Bangor

BETH:- Hel atgofion am ddigwyddiadau chwaraeon a sêr y byd chwaraeon; cwis; Boccia, sbot y bêl a mwy!

AR GYFER PWY :- Oedolion hŷn a hoffai gael rhywfaint o gwmni, pobl sydd wedi eu heffeithio a  dementia neu gyflyrau iechyd eraill... unrhyw un sy'n ffansïo ymuno!

RHAD AC AM DDIM. Paned ar gael.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â:-

anwenplumb@gwynedd.llyw.cymru neu ffoniwch 07585 454 583

PLÎS RHANNWCH!

Diolch arbennig i Watkin Property Venture am gefnogi'r fenter hon.