Canlyniadau Rhagfyr Cynghrair Boccia

Helo bawb,

Gweler ynghlwm canlyniadau'r gynghrair ar gyfer Rhagfyr - da iawn Glaslyn Belles sydd wedi cadw'r safle uchaf.
Am ddiwrnod bendigedig gawson  ni ddydd Gwener.  Diolch yn fawr i chi gyd am ddod draw ac am gymryd rhan gyda gymaint o frwdfrydedd a hwyl! Gobeithio eich bod chi a’ch tîm wedi mwynhau’r diwrnod.

Hoffwn ddweud diolch i gaffi Seren am y bwyd, côr Dementia Actif Arfon, côr Lleisiau Llawen, staff Byw’n Iach Glaslyn ac i dîm Cefnogi Iechyd Llesiant.

Mi fydd y gynghrair yn parhau ar ddydd Gwener y 12fed o Ionawr, 2024.

Edrychwch allan am luniau ar dudalen Facebook Dementia Actif Gwynedd.

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i chi gyd.

Cofion Cynnes,
Tîm Dementia Actif Gwynedd 😊