Bws Rhith Daith Dementia 02-06/10/2023

Newyddion cyffrous!

Mae'r Bws Rhith daith Dementia yn dod i Wynedd! Peidiwch â cholli cyfle gwych i gymryd rhan yn yr hyfforddiant dementia arloesol yma - sydd am ddim!

Gallwch ddewis pa sesiwn 3 awr yr hoffech ymuno  - 10:00-1:00pm neu 1:30-4:30pm yn un o'r lleoliadau isod:-

Dydd Llun 02/10/23
Byw’n Iach Penllyn
Pensarn Road
BALA
LL23 7YE
(Maes parcio am ddim)

Dydd Mawrth 03/10/2023
Theatr y Ddriag
Ffordd Jubliee
BARMOUTH
L42 1EF
(Rhoddion ar gyfer parcio)

Dydd Mercher 04/10/2023
Byw’n Iach Dwyfor
Ffordd Hamdden
PWLLHELI
LL53 5PF
(Parcio am ddim)

Dydd Iau 05/10/2023
Canolfan Dementia
Prif Ysgol Bangor
Neuadd Ardudwy, Safle Normal
Ffordd Caergybi
BANGOR
LL57 2PZ
(Parcio am ddim)

Dydd Gwener 06/10/2023
Amgueddfa Llechi Cenedlaethol
LLANBERIS
LL55 4TY
(Maes parcio  £5.50)

Nifer cyfyngedig o lefydd sydd ar gael.
Archebwch le drwy Eventbrite.

Os hoffech fwy o wybodaeth, croeso i chi gysylltu.
07768988095
dementiaactif@gwynedd.llyw.cymru