Newyddion/ Hysbysfwrdd

Gweithgareddau Dementia Actif Gwynedd (pdf)

Ein rhestr gweithgareddau Awst 2021.


Cadw Cysylltiad : Staying Connected

Mae tîm Dementia Actif Gwynedd yn falch o gyflwyno ffilm o berfformiad dawns arbennig iawn. Enw’r ddawns yw “Cadw Cysylltiad” ac fe’i perfformir i gerddoriaeth hyfryd Swan Lake.

Crëwyd Cadw Cysylltiad mewn cydweithrediad â Dawns i Bawb a mae’r ffilm yn serennu pobl sy’n byw gyda dementia, gofalwyr, cyd-aelodau a staff sydd wedi mwynhau dosbarthiadau ar-lein gyda’i gilydd dros y 12 mis diwethaf.

Fideo Cadw Cysylltiad


Dros 100 o staff Byw’n Iach yn Ffrindiau Dementia yn dilyn sesiynau gwybodaeth Ffrindiau Dementia tra ar furlough

Mae Dementia Actif Gwynedd wedi darparu sesiynau Gwybodaeth Cyfeillion Dementia Cymdeithas Alzheimer ar-lein i 100+ aelodau staff Byw’n Iach.  Y nod yw sicrhau bod yr holl staff yn dod yn Gyfeillion Dementia fel pan fydd canolfannau Byw’n Iach yn ail-agor byddant yn gweithio tuag at ddod yn gyfleusterau Dementia gyfeillgar.  Mae llawer o bobl wedi colli eu hyder yn ystod y pandemig ac maent yn bryderus am ddychwelyd i wneud gweithgareddau, felly mae’r fenter yma’n amserol a bydd yn helpu i gefnogi ac annog cwsmeriaid.