Newyddion/ Hysbysfwrdd


20/10/21

Cefnogaeth i Ofalwyr

Mwy o wybodaeth am yr cefnogaeth:-

Cefnogaeth i Ofalwyr

Cronfa Llesiant Gofalwyr Di-Dal


08/10/21

Mae Boccia yn ôl

I ddathlu Diwrnod Cenedlaethol Boccia ar 27/09/21, trefnodd tîm Dementia Actif Gwynedd Gystadleuaeth ‘Mae Boccia yn ôl!’ Oherwydd eu bod yn methu dod â thimau at ei gilydd i gystadlu oherwydd cyfyngiadau COVID, fe wnaethant greu cystadleuaeth darged lle cymerodd chwaraewyr ran yn eu lleoliad neu eu cartref preswyl ac anfon eu sgorau i mewn. Roedd 8 tîm yn cynrychioli cartrefi preswyl Cyngor Gwynedd, gyda chyfanswm o 27 chwaraewr yn cymryd y rhan, a 24 tîm gyda chyfanswm o 65 chwaraewr yn ymuno o’r grwpiau cymunedol.

Enillwyr y gystadleuaeth cartrefi preswyl oedd Tîm Garn o Plas Hafan ac enillwyr yn gystadleuaeth cymunedol oedd Tîm Pwllheli Rollers o grŵp Dementia Actif, Dwyfor.

Lluniau o pawb yn mwynhau:-
Lluniau (pdf)

Mae’r fideo fer hon yn dangos y mwynhad a gafodd pawb:-
https://youtu.be/NBZIsUbQxIU


Gweithgareddau Dementia Actif Hydref 2021 (pdf)


07/10/21

Ysgol Pont y Gof yn ymuno â’n Dosbarth Cadw’n Heini Ar-Lein

Ar y 27ain o Fedi, ymunodd 30 o ddisgyblion Ysgol Pont y Gof â’n Dosbarth Cadw’n Heini Ar-Lein. Ar ddiwedd y sesiwn mi gawsom y fraint o wrando ar y disgyblion yn canu i ni. Roedd aelodau Dementia Actif wedi gwironi gweld y plant yn cymryd rhan ac yn gobeithio y byddent yn ymuno â ni eto. Roedd y disgyblion rhwng 4 a 7 oed.

Llun (pdf)

Fideo Dosbarth Cadw’n Heini Ar-Lein


27/09/2021

Diwrnod Cenedlaethol  BOCCIA 27/09/2021

Sefydlwyd Diwrnod Cenedlaethol Boccia yn 2016 ac fe’i cynhelir yn flynyddol  ar 27ain Medi. Nod Diwrnod Cenedlaethol Boccia yw dathlu’r sbort i’r rhai sydd eisoes yn ymwneud â Boccia yn ogystal â chodi ymwybyddiaeth o’r sbort ledled y wlad. Y thema eleni yw “Boccia is Back”! Bydd hyn yn dathlu’r trawsnewidiad o’r byd rhithwir yn ôl i fyd corfforol Boccia ar ôl pandemig COVID.
Mae Dementia Actif Gwynedd yn trefnu cystadleuath wythnos yma efo’r grwpiau! 

Lluniau  o 2018/19 (pdf)


Cadw Cysylltiad : Staying Connected

Mae tîm Dementia Actif Gwynedd yn falch o gyflwyno ffilm o berfformiad dawns arbennig iawn. Enw’r ddawns yw “Cadw Cysylltiad” ac fe’i perfformir i gerddoriaeth hyfryd Swan Lake.

Crëwyd Cadw Cysylltiad mewn cydweithrediad â Dawns i Bawb a mae’r ffilm yn serennu pobl sy’n byw gyda dementia, gofalwyr, cyd-aelodau a staff sydd wedi mwynhau dosbarthiadau ar-lein gyda’i gilydd dros y 12 mis diwethaf.

Fideo Cadw Cysylltiad


Dros 100 o staff Byw’n Iach yn Ffrindiau Dementia yn dilyn sesiynau gwybodaeth Ffrindiau Dementia tra ar furlough

Mae Dementia Actif Gwynedd wedi darparu sesiynau Gwybodaeth Cyfeillion Dementia Cymdeithas Alzheimer ar-lein i 100+ aelodau staff Byw’n Iach.  Y nod yw sicrhau bod yr holl staff yn dod yn Gyfeillion Dementia fel pan fydd canolfannau Byw’n Iach yn ail-agor byddant yn gweithio tuag at ddod yn gyfleusterau Dementia gyfeillgar.  Mae llawer o bobl wedi colli eu hyder yn ystod y pandemig ac maent yn bryderus am ddychwelyd i wneud gweithgareddau, felly mae’r fenter yma’n amserol a bydd yn helpu i gefnogi ac annog cwsmeriaid.