Clybiau Atgofion Chwaraeon Ar-Lein

Mae Tîm Dementia Actif Gwynedd yn gweithio gyda y ‘Sporting Memories Foundation’ i helpu pobl ym mhobman i aros yn gysylltiedig a chael hwyl - gan ddefnyddio atgofion o chwaraeon.

Ar hyn o bryd, mae cyfarfodydd Atgofion Chwaraeon Gwynedd yn cael eu cynnal ar-lein ar Zoom. Mae croeso i bawb ymuno. Rydym yn sgwrsio am chwaraeon, tanio atgofion hapus ac yn helpu pawb i deimlo'n rhan o dîm.

Ymunwch â’n cyfarfodydd Zoom

11:00-12:00

Dydd Mawrth (Cymraeg)

Dydd Gwener (Saesneg)

I gofrestru cysylltwch â Emma:- emmajaynequaeck@gwynedd.llyw.cymru neu am fwy o wybodaeth, cefnogaeth gyda zoom neu cefnogaeth ar sut i fynd ar-lein - 07768 988095

Sporting Memories Foundation Wales logo
Sporting Memories virtual meeting