Atgofion Chwaraeon

Virtual Sporting Memories

'The Sporting Memories Foundation' (Rhif Elusen Gofrestredig 1154474) yw elusen gyntaf y byd sy’n ymroddedig i Atgofion Chwaraeon & Gweithgareddau Corfforol.

Nod Atgofion Chwaraeon yw cefnogi pobl hŷn sy'n byw yng Nghymru a Lloegr sydd gyda dementia, iselder neu unigrwydd trwy eu cynnwys mewn gweithgareddau cymdeithasol a'u helpu i gofio atgofion o wylio neu chwarae chwaraeon. Trwy rannu atgofion o chwaraeon gan ddefnyddio lluniau a memorabilia, gall pobl gysylltu âg eraill a gyda’u gorffennol, gan ail-ddeffro meddyliau, atgofion a theimladau hapus sydd fel arall yn parhau i fod yn gudd i ffwrdd.

Cyn pandemig COVID 19, y bwriad oedd i dîm Dementia Actif Gwynedd weithio gyda gwirfoddolwyr i sefydlu 2 glwb Atgofion Chwaraeon, wedi’u lleoli yng nghlybiau pêl-droed Porthmadog a Chaernarfon. Y gobaith yw y bydd hyn y digwydd yn y dyfodol ond yn cael ei ohirio am y tro.

Gan nad yw’n bosib sefydlu clybiau corfforol ar hyn o bryd, mae y tîm yn rhedeg clybiau ar-lein a fydd ar agor i bawb. Gweler mwy o fanylion yn Clybiau Atgofion Chwaraeon Ar-Lein.

Trwy fanteisio ar gariad a gwybodaeth am chwaraeon, mae Clybiau Cymdeithasol Sporting Memories yn cynnig ffordd hwyliog a chyfeillgar o wella iechyd a lles pobl hŷn.

Am fwy o wybodaeth am yr elusen, ewch i https://www.sportingmemoriesnetwork.com/